Húske op 'e Hoek Terschelling
De geschiedenis van het drenkelingenhuisje begint in 1863. De Boschplaat is dan een grotendeels onbegroeide strandvlakte van zo’n tien km lang en plaatselijk wel vier km breed. Regelmatig stranden er schepen en schipbreukelingen weten niet waar ze zijn en waar ze heen moeten. Het eerste drenkelingenhuisje stond op de zogenoemde derde duintjes, ongeveer drie km naar het zuiden. Latere huisjes werden vanwege de grote afstand tot de waterlijn, noordelijker gebouwd. Het laatste drenkelingenhuisje, dat al in een slechte staat van onderhoud verkeerde, is in de storm van 16 februari 1962 uit elkaar geslagen en van het toneel verdwenen. In 1998 is op initiatief van de cultuur-historische vereniging Schylge myn Lântse een actie gestart om te komen tot herbouw van het drenkelingenhuisje. Niet voor het oorspronkelijke doel, hoewel niet moet worden uitgesloten dat het dienst kan doen als schuilmogelijkheid, maar meer als landschappelijk element en uit nostalgische overwegingen. Door toegezegde subsidies en dankzij medewerking van Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, het ministerie van LNV, de gemeente Terschelling, sponsors en de buren van Lies, Hoorn en Oosterend is deze replica gebouwd in 1999. In het oorspronkelijke drenkelingenhuisje waren eerste levensbehoeften en dekens aanwezig. Alarm slaan kon men door via een kabelverbinding een bel te laten rinkelen bij de schipper van de reddingboot in Oosterend. Deze voorzieningen zijn nu niet meer aangebracht. Ook kon aandacht worden getrokken door de korf in top te hijsen, deze was bij goed zicht te zien in de bewoonde wereld. Het hijsen is nu geblokkeerd. In de storm van 5 en 6 december 2013 is door een combinatie van (langdurig) hoogwater en wind met orkaankracht het drenkelingenhuisje scheef komen te staan. Hoewel er hierdoor schade is ontstaan, leverde het geen gevaar op en was het nog steeds toegankelijk. Uit overleg met Rijkswaterstaat is gebleken dat in verband met de kustachteruitgang verplaatsen een betere optie was dan alleen rechtzetten. Een nieuwe locatie, ter plaatse van Paal 23.500 en dan zo'n 50 meter voor de bestaande duinenrij, is de nieuwe plek geworden voor het huisje. Van palen die bij de bouw van nieuwe steigers in de haven van Terschelling waren vrijgekomen, zijn een aantal door de gemeente ter beschikking gesteld aan de stichting Húske op ‘e Hoek, die verantwoordelijk is voor het húske. Deze palen zijn samen met een deel van de oude palen op het strand geplaatst door loonbedrijf Trip-Hek. Door aanhoudende stormen in 2014 is het drenkelingenhuisje afgelopen winter weggehaald en opgeslagen in Oosterend totdat de nieuwe plek gereed was. Op camping De Duinkant in Oosterend is het húske opgeknapt en begin november 2015 is het terug op het strand geplaatst.
Web design by GiB © 2020