Terschelling opbouw Terschellinger hoge wagen
Op 1 mei 2006 heeft mevrouw Nienke Sies te Delft, erfgenaam en nazaat van de familie Rijkeboer van Kaard, aan het Terschellinger museum 't Behouden Huys een Terschellinger hoge wagen geschonken. De wagen is in bruikleen gegeven aan Landbouwmuseum "het Hooivak" in Hoorn te Terschelling. De heren David Smit uit Lies en Arie Buren uit Hoorn zetten de wagen in elkaar.
Web design by GiB © 2020